Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH

ul. Mazowiecka 3, 59-220 Legnica
tel/fax.: 76 7233114;
e-mail: sekretariat@zps.legnica.eu

Artykuły

 • INFORMACJE GŁÓWNE

  Miejskie Przedszkole Specjalne nr 5 w Legnicy przy Zespole Placówek Specjalnych powstało 1 września 2007r.
  Do przedszkola uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, z autyzmem.
  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Uczniowie uczestniczą w zajęciach wychowawczych oraz zajęciach rewalidacyjnych z:

  – dogoterapii,
  – terapii logopedycznej,
  – kinezyterapii,
  – terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata,
  – muzykoterapii,
  – terapii ręki,
  – EEG-Biofeedback,
  – logorytmiki .

  W przedszkolu przestrzegane są zasady indywidualizacji oraz stopniowania trudności. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Nauczyciele korzystają z następujących elementów metod terapeutycznych:

  • Metody M. Montessori,
  • Integracji Sensorycznej,
  • Metody M.Ch.Knillów,
  • Metody F. Affolter,
  • Kinezjologii Edukacyjnej,
  • Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne,
  • Metody Domana.

  Dla każdego ucznia opracowuje się co semestr Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny. Celem pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu jest wszechstronny rozwój dziecka, dlatego prowadzone są zajęcia w zakresie:

  • samoobsługi,
  • nawiązywania kontaktów społeczno-emocjonalnych,
  • rozwijania percepcji i pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • rozwijania wrażliwości słuchowej,
  • rozwijania mowy i myślenia,
  • wyrabiania orientacji w schemacie ciała oraz w przestrzeni,
  • stymulacji polisensorycznej,
  • usprawniania dużej i małej motoryki.

  Praca dydaktyczno-wychowawcza przedszkola jest zintegrowana. Treści z zakresu poszczególnych dziedzin wychowania są ze sobą powiązane i wzajemnie się przenikają. Znajduje to wyraz w różnorakich zajęciach i zabawach kształtujących społecznie pożądane postawy oraz prawidłowe nawyki i umiejętności.

  Czytaj Więcej o: INFORMACJE GŁÓWNE